Starttid

Banstatus

Gamla banan

Öppen, golfbil tillåtet. Lägesförbättring 1 klubblängd.

Nya banan

Öppen. Golfbil tillåtet. Lägesförbättring 1 klubblängd.

Parkbanan

Öppen, golfbil tillåtet. Lägesförbättring 1 klubblängd.

Järnbanan

Stängd pga ombyggnation till Multiarena för golfäventyret och footgolf. Multiarenan är spelbar 2019.

Driving Range

Öppen 7 dagar i veckan, men stänger söndagar kl 17:30 för bollplock och öppnar åter måndagar kl 09:00.

Slätten

Träningar på Slätten V25! Mån 18-19.30.

Kioskerna

Öppna