Starttid

Banstatus

Gamla banan

Öppen,lägesförbättring 1 scorekort på finklippta delen

Nya banan

Öppen, lägesförbättring 1 scorekort på finklippta delen

Parkbanan

Öppen, lägesförbättring 1 scorekort på finklippta delen

Järnbanan

Öppen

Driving Range

Öppen

Slätten

Öppen

Kioskerna

Öppna