Öijared Golfklubb

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer inför årsmötet 2016

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 7 st. inkl. ordförande samt två suppleanter, totalt 9 personer.

Valberedningen föreslår:
Omval av Björn Kjellén som ordförande för 1 år
Omval av Anki Govenius som ledamot på 2 år
Nyval av Adam Kruse och Hannu Järvenpää som ledamöter på två år
Kvarstår som ledamöter ytterligare 1 år gör Charlotte Dellblad, Mariette Nyman och Claes Filipsson.
Nyval av Amanda Teodorsson och Christer Andrén som suppleanter på 1 år.

Omval av revisorer:
Mats Lennevi, revisor
Kent Lundén, revisor
(Lars-Peter Forsberg, revisorssuppleant)