Juniorträning 2018

Golfkul 2018

GOLFKUL är för våra allra yngsta juniorer, 6-8 år. Barnen får lära sig grunderna i golf under leksamma former. Inget krav på medlemskap, utan du anmäler ditt barn och betalar träningsavgift först efter 2 veckors "prova-på". Träningen planeras och leds utav tränarutbildad PGA-pro/tränare tillsammans med föräldrar/mor/far/föräldrar som stöd. Träningarna erbjuds i en våromgång, V 17-23, resp en höstomgång, V34-38. Träningstider är på söndagmornar såväl vår som höstomgång, och beroende på anmälningar blir det en eller två grupper/tider. Vårstart - söndag 29 april. Höststart - söndag 26 augusti. Anmälningslänken är nu stängd. Anmälan till GOLFKUL Hösten här!

Grupp 1 - Samling kl 09.15. Träning kl 09.30-10.30

Grupp 2 - Samling kl 10.45. Träning kl 11.00-12.00

Träningsavgift för GOLFKUL (6-8 år)- 500 kr/termin & barn. Faktureras från Öijared Golfklubb, tidigast 2 veckor efter en terminsstart.


Säsongsträning 2018

För juniorer i åldrarna 8 - 21 år, erbjuder vi träning i grupp under V17-38, sk Säsongsträning, enligt nedan:

Basträning V17-23, samt 34-38

Gruppträning tisdag eller onsdag kväll, kl 18-19/19-20/20-21, samt spelträning* söndagar kl 15-18 ca. Bollplock, söndagar kl 18-19.

Pro går med på spelträningen sista söndagen i varje månad. De söndagar som Öijared Junior Tour går av stapeln, ersätts söndagssträning och spelträning med deltagande i tävlingen.(Anmäls separat via GIT för klass 1-3.) OBS! Dessa söndagar är det ingen extraträning, enl nedan.

Söndagsträning V17-23, 34-38, söndagar kl 13-15, för samtliga som vill & kan. *Anmälan via bokat.se, senast torsdag kl 12.00 resp vecka.

Sommarträning V26-33

Dessa veckor är det enbart träning på söndagar kl 13-15, för samtliga gruppers deltagare, med spel efteråt. Anmäls via bokat.se, senast torsdag kl 12.00 resp vecka!

Träningsavgift 2018 - 2.150 kr/junior.

För dig som var med i träning första gången förra året, så behöver du i år bli medlem för att vara med i träningen. Du hittar info om juniormedlemskap här!

Anmälningslänken är nu stängd och gruppindelningsarbetet pågår för fullt. Om du vill anmäla dig, maila Pia Evertsson här!

Träningsavgifter 2018

GOLFKUL (6-8 år)- 500 kr/vår- resp höstomgång.

Vinterträning (8-21 år)- V3-5, --, 8-12,--15-16. (10 ggr) - 900 kr

Säsongsträning (8-21 år)- V17-23 samt 34-38, en gång/v + söndagsträning & spelträning V17-23, 34-37, samt sommarträning söndagar V26-33 - 2150 kr

Höstträning (8-21 år)- V39-43, 1 g/vecka, totalt 5 tillfällen - 500 kr