Organisation Junior 2018

Juniorkommittén 2018

Ordförande

Ansvarig helhet juniorverksamhet, information, hemsida

Lars Brydolf, klubbchef | 0302-373 16 | 0739-46 86 00 | Skicka e-mail till Lars.


Tävlingsansvarig

Fredrik Nikander | Skicka e-mail till Fredrik


Idrott Online/Närvarorapportering

Peter Berkefalk | Skicka e-mail till Peter.


Sponsring

Richard Zellén | Skicka e-mail till Richard.


Ansvarig Sociala aktiviteter Flickor

Helen Persson | Skicka e-mail till Helen.


Ansvarig Göteborg Golf Cup

David Holm |Skicka e-mail till David.


Ansvarig ledare Öijared Junior Team

Carl Hägglund | 0730-74 68 33 | Skicka e-mail till Carl.


Adjungerad

Ansvarig Träningsupplägg, Ledarutbildning o föräldra-aktiviteter

Pia Evertsson, pro | 0709-55 04 65 | Skicka e-mail till Pia.
Verksamhetsplan 2018

Klicka här för Verksamhetsplan 2018. 180322