Organisation Junior 2018

Juniorkommittén 2018

Ordförande

Ansvarig helhet juniorverksamhet, information, hemsida

Lars Brydolf, klubbchef | 0302-373 16 | 0739-46 86 00 | Skicka e-mail till Lars.


Tävlingsansvarig

Fredrik Nikander | Skicka e-mail till Fredrik


Idrott Online/Närvarorapportering

Peter Berkefalk | Skicka e-mail till Peter.


Sponsring

Richard Zellén | Skicka e-mail till Richard.


Ansvarig Sociala aktiviteter Flickor

Vakant | Vill du engagera dig? Skicka e-mail till oss.


Ansvarig Göteborg Golf Cup

David Holm |Skicka e-mail till David.


Ansvarig ledare Öijared Junior Team

Carl Hägglund | 0730-74 68 33 | Skicka e-mail till Carl.


Adjungerad

Ansvarig Träningsupplägg, Ledarutbildning o föräldra-aktiviteter

Pia Evertsson, pro | 0709-55 04 65 | Skicka e-mail till Pia.


Verksamhetsplan 2018

Klicka här för Verksamhetsplan 2018. 180322

Stötta Öijared juniorer

Gräsroten! Välj Öijared när du spelar på Svenska Spel! Klicka här för att registrera Öijared GK som din stödförening.  

Juniorbrickan! Du kan även stötta Öijareds juniorverksamhet genom att köpa vår fina Juniorbricka som även fungerar som en lott i vårt lotteri. Läs mer här om hur det fungerar!