ÖIGKs kommittéer och ansvarsområden

Ledningen av golfklubben sker av styrelsen tillsammans med spelkommittén som är övergripande ansvarig för verksamhet. I spelkommittén ingår respektive kommitté-ordföranden.
Öijared golfklubb har en mängd olika intressegrupper. Dessa är representerade under respektive kommitté, och har som syfte att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intresse.
Som klubb har Öijared som mål att vara en av de främsta i Sverige, och långsiktigt satsa på en kvalitativ verksamhet för varje intressegrupp i syfte att främja idrotten golf, skapa trivsel hos våra medlemmar och skapa ett socialt engagemang och nätverk.
Välkommen att informera dig om de olika kommittéernas arbete under respektive kategori.

Kommittéer

Kommittéer forts

Footgolfsektionen

Här hittar du information om Footgolf på Öijared

Läs mer

Spelkommittén

Spelkommittén består av representanter från klubbens kommittéer samt en representant från styrelsen. Spelkommittén sammanträder 4-6 ggr per år och fungerar som länk mellan styrelse och medlemmar. Mål som Spelkommittén ska verka för:

  • Vi kommer att arbeta vidare på uppföljningen av vår Vision 2015 och att det är allas ansvar att bidra till att skapa en klubbkänsla och att se Öijared som en mötesplats, där alla känner sig välkomna.
  • Vi bryr oss om varandra, strävar efter gemenskap och att alla funktioner såväl golfen, kansli, shop och restaurang bildar en helhet, där ett gott bemötande innebär att människor återvänder till vår klubb.