Välkommen till Öijareds Golfdamer!

Damsektionen 2019

Ordförande:

Annika Olsson, 0739-81 41 43, Maila Annika
Katarina Dahlén, 0739-76 43 97, Maila Kina

Kassör:

Birgitta Petersson, 0706-24 52 85, Maila Birgitta

Ledamöter:

Ann-Sofie Nordenhjälm 0705-737575 Maila Ann-sofie

Petra Nilsson 0703-662985 Maila Petra

Kerstin Wahlund,0725-168083 Maila Kerstin

Eira Sinkkonen- Packalén,0708-841706 Maila Eira

Marina Bengtsson, 0725-640316,Maila Marina

Anki Hammarstrand, 0703-81 88 92, Maila Anki

Martina Lange,0720-307080, Maila Martina

Lena Magnusson, 0739-36 19 70, Maila Lena

Liselotte Johansson, 0739-314540, Maila Liselotte

Anita Brask,0733-909520,


Läs mer


Damsektionen

Mål som Damsektionen ska verka för:

Att arrangera tävlingar för klubbens damer och att få så många damer som möjligt att delta och trivas.

Har du några förslag, funderingar eller synpunkter som gäller Damsektionens arbete är vi mycket tacksamma om du hör av dig.
Våra telefonnummer och mail finns under Kontaktuppgifter ovan.

Välkomna damer att medverka i våra tävlingar!