Herrarnas onsdagsgolf

Regler för Herrarnas onsdagsgolf

Deltagare Onsdagsgolfen är öppen för alla herrar som fyllt, eller fyller 22 år innevarande år. Även icke medlemmar i Öijared får deltaga i onsdagsgolfen, dock får bara medlemmar i Öijared spela finalen (vanligtvis i början av september). Spelet sker med valfri partner och starttid (VPS). Kl. 15.00-18.00 är starttiderna reserverade för deltagarna i onsdagsgolfen. Tävlingarna spelas under hela säsongen.

EGA exakt tävlings-hcp krävs.

Anmälan: Anmälning och betalning (100 kr) görs i shopen aktuell dag före start.

Klasser Klass 1: 0,0-15,4 Klass 2: 15,5-36,0

Du tävlar i den klass du har hcp för vid respektive deltävling. De 18 bästa i varje klass under säsongen kvalificerar sig för finalen. Skulle du under säsongen samla poäng i båda klasserna och missa finalplats pga klassbyte så delar vi ut wildcards i de fallen. Även i finalen spelar du i den klass du har hcp för just då.

Poängberäkning vid deltävlingarna

Placering & poäng

1. 15

2. 12

3. 10

4. 8

5. 6

6. 5

7. 4

8. 3

9. 2

10. 1

Detta gäller oavsett hur många deltagare som startar.
Order of Merit löpande under säsongen:
Efter varje tävling sätts en aktuell lista upp i klubbhuset.

Finalspel
Till final går de 18 bästa på Order of Merit och spelare med lika resultat i respektive klass.
Finalen är den 22 september.
Alla finaldeltagare spelar 18 hål i en shotgunstart på Nya banan. De 10 bästa i varje klass spelar sedan en "shootout" över 9 hål. Dvs man spelar 10 pers i samma boll, först klass I och därefter klass II.
Efter hål 1-3 åker de tre sämsta ut och därefter den som har sämst resultat på varje hål.
Är det flera som delar sämsta resultat på hålet så avgör ett närspelsslag vem som åker ut.
På hål 9 avgörs vem av de två kvarvarande som blir vinnare av årets Onsdagsgolffinal!