Regelkommitten

Mål som Regelkommittén ska verka för:

- att våra banor är tydligt och bra uppmärkta.

- att inför varje säsong se över lokala regler.

- att kontinuerligt erbjuda utbildning för klubbens medlemmar när det gäller regler och golfvett.

Regler för golfspel 2016

Regler för Golfspel är det internationella regelverk som vi till vardags kallar för "golfreglerna. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel (t ex klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder) och syftar till att, i vart fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.

Grunden för Regler för Golfspel revideras med jämna mellanrum (senast den 1 januari 2016). Ny mycket omfattande revision börjar gälla från år 2019.

Till hjälp i samband tolkningen och tillämpningen av Regler för Golfspel publicerar R&A, som ju är det organ som tillsammans med USGA beslutar om lydelsen av och definitivt tolkar golfreglerna, ett slags "fall-samling" med avgöranden och tolkningar baserade på praktiska fall i tillämpningen av golfreglerna som verkligen inträffat - en del skulle nog kalla detta för prejudikatsamling eftersom man genom att samla tolkningen av golfreglerna på detta sätt lägger grunden för hur det är tänkt att grundreglerna ska tolkas och tillämpas - samlingen har titeln "Decisions on the Rules of Golf". Denna samling av decisions publiceras vart annat år och utgör alltså ett helt avgörande komplement till publikationen Regler för Golfspel.

Klicka här för att ta del av Regelboken 2016

Markering av våra banor

Markeringen av våra banor sker innan banorna öppnas på våren. Vid behov kan det bli aktuellt att ändra på vissa markeringar även under en spelsäsong. Därför kan det ibland bli så att banguiden inte stämmer med den faktiska banmarkeringen. Banguiden kommer i så fall att uppdateras till kommande säsong. Banguider finns för nedladdning under rubriken 'Banor'.

Lokala regler

Lokala regler kan i princip delas i tre kategorier; generella för alla klubbar i Sverige, lokala långsiktiga för en viss klubb och tillfälliga för en viss klubb.

Generella lokala regler fastställda av SGF, gäller på alla banor anslutna till SGF.

Generella lokala regler har lång giltighetstid som ofta sammanfaller med den gällande versionen av Regler för Golfspel (RoG). De generella lokala reglerna skall anslås.

Öijareds lokala regler skall förklara och förtydliga våra långsiktiga regler. Exempel på detta är lättnad för sprinklerlock. Det kan finnas lokala regler för endast ett av hålen. Exempel på detta är utslaget på hål 18 på Nya banan. Våra lokala regler finns tryckta på banguiderna och skall  revideras inför varje säsong. De finns även publicerade på vår hemsida under 'Banor'.

Öijareds tillfälliga lokala regler bestäms inte av domarkommittén utan av den spelansvarige på klubben. Den spelansvarige har även rätt att stänga av hela banan för spel ifall han/hon inte kan skydda banan tillräckligt med hjälp av en tillfällig lokal regel och MUA-markeringar. Dessa regler finns anslagna på anslagstavlan inne i klubbhuset och vid första tee. Även tävlingsledningen för en officiell klubbtävling har rätt att utfärda tillfälliga lokala regler t.ex. lägesförbättring och MUA-markeringar, vilket de måste i så fall informera alla spelarna om.

Regelvandring

Under året planerar vi ett antal regelvandringar utomhus där vi går igenom olika spelsituationer med tillhörande tillämpningar av reglerna.  Dessa vandringar kommer att annonseras i ”tävlingskalendern” på golf.se på samma sätt som Öijareds tävlingar. Anmälan sker då som på tävlingar.

Om någon grupp önskar en regelvandring eller en regellektion, kontakta Regelkommittén.

Nya regler 2019.

Inför säsongen 2019, då helt nya regler introduceras, kommer vi att ha utbildningar.

Under hösten 2018:  Utbildning av utbildare

Därefter under vintern och våren: Breddutbildning i lektionsform

 

Kontakt

Regelansvarig: Hans Olof Johansson skicka e-post.

Klubbens distriktsdomare är

Hans Olof Johansson

Anne Thilander Klang

Pär Ohlin