Hcp-kommittén

Mål som Hcp-kommittén ska verka för

Att alla medlemmar har rätt handicap, genom årlig revidering under vinterhalvåret.

Årlig Handicaprevision
Inför varje säsong görs en "enskild revision" av medlemmarnas exakta handicap. Minimikravet på antal ronder, för att kunna göra en bedömning, är som tidigare åtta. Om en spelare har minst fyra reg. handicapronder från föregående år (men inte åtta), räknas eventuella ronder från året dessförinnan med, för att komma upp i erforderligt antal. Vid bedömning för höjning/sänkning vid den årliga revisionen, jämförs spelarens medianresultat med det förväntade genomsnittsresultatet i spelarens handicapgrupp. Om differensen mellan mediantalet och hcp-gruppens kravtal är större än 3,0 resp. 5,0, kan höjning/sänkning av det exakta handicapet bli aktuell. Då höjs/sänks ditt hcp med 1,0 resp. 2,0, beroende på om det egna talet är högre eller lägre. Vid eventuella frågor kan du mejla till Börje Filipsson.


Handicapgrundande rundor är alla tävlingsronder i singelspel. Dessutom sällskapsrundor som föranmälts som hcp-grundande. (Räcker att göra till medspelare på 1:a tee). Rundor skall spelas enl. reglerna och med godkänd markör (hcp 36 eller lägre).

Handicap

Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT. Nya regler för handicaprevision från och med 2012 hittar du här.

EGA Handicapregler 2016

Stora förändringar i golfens hcp-system år 2020

Från år 2020 kommer våra handicap att beräknas utifrån poängresutatet av de åtta bästa ronderna av de tjugo sist spelade. Detta medför de flesta ett något högre hcp än i dag.

Detta innebär att våra hcp,  vid ingången av 2020, baseras på resultat från år 2019. Har vi inte 20 ronder detta år kommer även resultat från 2018 att användas. För att få ett så rättvisande hcp som möjligt, är det mycket viktigt att vi registrerar alla ronder som vi spelar under åren 2018 och 2019. Och givetvis i fortsättningen därefter! Då kommer våra förutsättningar i tävlingar och annars att våra så rättvisande och rättvisa som möjligt.

Om du har frågor eller vill komma med förslag, skicka gärna ett mail till info@oijared.se.

Kontakt

Hcp-ansvarig
Börje Filipsson | 0302-30074| skicka e-post