Spelkommitté

Spelkommittén

Spelkommittén består av representanter från klubbens kommittéer samt en representant från styrelsen. Spelkommittén sammanträder 4-6 ggr per år och fungerar som länk mellan styrelse och medlemmar. Mål som Spelkommittén ska verka för:

  • Vi kommer att arbeta vidare på uppföljningen av vår Vision 2015 och att det är allas ansvar att bidra till att skapa en klubbkänsla och att se Öijared som en mötesplats, där alla känner sig välkomna.
  • Vi bryr oss om varandra, strävar efter gemenskap och att alla funktioner såväl golfen, kansli, shop och restaurang bildar en helhet, där ett gott bemötande innebär att människor återvänder till vår klubb.