Tävlingssektionen

Tävlingar

Mål som Tävlingssektionen skall verka för:

  • Arrangera samtliga tävlingar utanför kategorigolfen i en för flertalet medlemmar önskad omfattning.
  • Arrangera seriespel för dam- och herrelit.
  • I samarbete med juniorsektionen arrangera juniortävlingar.

Tävlingskalender

Du hittar alla årets tävlingar i kalendern som finns i listen till höger eller på Min golf.

Tävlingssektionens medlemmar

TK ordförande - Gustaf Magnusson

Tävlingsledare
Urban Widén
Marianne Bokesten
Lars-Göran Axmalm
Ann-Christine Emilsson
Pär Ohlin
Hans Olof Johansson
Gunilla Johansson
Jim Axmalm
Peter Maisaari

Tävlingsbestämmelser

Detta är de generella tävlingsbestämmelserna för klubbtävlingar.

Anmälan

Skall ske via:

  • www.golf.se
  • terminal i klubbhuset.
  • via receptionen på telefon 0302-373 00, senast kl. 24.00 tre dagar före tävlingsdagen.

Efteranmälan eller anmälan via e-post godtas inte. Tävlande bereds plats i anmälningsordning i samtliga hcp-tävlingar och i hcp-ordning i scr-tävlingar.

Anmälningsavgifter (Några tävlingar har andra avgifter)

Medlemmar i ÖiGK:

18 hål single 100:-
36 eller 72 hål single 150:-
18 hål foursome 140:-/par
18 hål greensome160:-/par
18 hål fyrboll/bästboll 200:-/par

Gästande spelare erlägger endast greenfee, vilken inkluderar tävlingsavgiften. Junior erlägger halv greenfee. Vid parspel gäller särskilda regler. GGF-, PGA-, SGA-, SGF-, ViaSat-kort och liknande gäller ej i samband med tävling.

Uteblivande från tävling

Man är skyldig att betala anmälningsavgift vid avanmälan efter att lottning ägt rum, enligt beslut i Göteborgs Golfförbund, dock lägst 100 kr. Vid uteblivande utan avanmälan skall dubbel anmälningsavgift, dock lägst 200 kr erläggas. Rapport och krav sänds till hemmaklubb för gästande spelare.

Spelordning

Starttid bestäms genom lottning.
Startlista anslås i klubbhuset och läggs ut på Internet www.golf.se senast 17.00 två dagar före tävling.

Vid betalning av anmälningsavgiften måste ovillkorligen rätt hcp vara registrerat i GIT. Hämtning av scorekort och betalning skall ske senast 15 minuter före utsatt starttid vid löpande start, vid shotgunstart 30 minuter före start.

Klassindelning (Gäller alla klubbtävlingar såvida inte annat anges)

A: 9,4 eller lägre
B: 9,5 - 15,4
C: 15,5 - 21,4
D: 21,5 - 36,0

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att ändra hcp-gränserna under tävlingssäsongen. Partävlingar, dvs. foursome, greensome och fyrboll, spelas alltid i två klasser om inget annat anges:

Klass I:hcpsumma -36,0
Klass II:hcpsumma 36,1-72,0
Max individuell hcp -36,0 för resp. spelare i båda klasserna.

Prisutdelning

Sker snarast efter att sista boll i resp. klass lämnat sitt scorekort.
Pris skall hämtas personligen eller genom personligen utsett ombud.

OBS! Namn på ombud skall meddelas tävlingsledningen innan man själv avviker. Spontana ombud som träder fram vid prisutdelningen godtas inte! Tävlingsledare, receptions- och kanslipersonal kan inte vara ombud. Om inte pristagare eller dennes ombud finns på plats, går priset vidare till nästa person i prislistan. Blir det priser över, tillfaller dessa tävlingssektionen.

Antal hål

Varje tävling spelas över 18 hål om inget annat anges.
Lokala regler samt Tillfälliga lokala regler anslås på den långa anslagstavlan längst bort till vänster.

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i tävlingsprogrammet. Kontrollera alltid med receptionen (0302-373 00) om du är tveksam.

Kontakt

Gustaf Magnusson | 0706-6572408 | Skicka E-post

Är du intresserad av att hjälpa till i Tävlingskommittén så kontakta Gustaf genom någon av telefon eller mail enligt ovan.

Kontaktperson för varje tävling hittar du i informationen på tävlingen.