Styrelsen presenterar sig

Ordförande:
Björn Kjellén | 0702-421414 | Skicka E-post

Vice ordförande och sekreterare:
Charlotte Dellblad | 031-442265 | Skicka E-post

Kassör:
Amanda Teodorsson | 0737- 483034 | Skicka E-post

Ordf spelkommittén:
Adam Kruse | 0708-330385 | Skicka E-post

Ledamot, ansvar banfrågor:
Claes Filipsson | 0302-36276 | Skicka E-post

Ledamot:
Anki Govenius | 0703-458550 | Skicka E-post

Ledamot:
Hannu Järvenpää | 0706-552354 | Skicka E-post

Suppleant:
Christer Andrén | 0730-825328 | Skicka E-postAdjungerade:

Klubbchef
:
Lars Brydolf | 0302-37316 | Skicka E-post

Pro:
Lars Evertsson | 0302-37320 | Skicka E-post


Valberedningen

Ordförande:
Mikael Wallgren | 0302-10162 |

Ledamot:

Harriet Sundberg | 0703-298202 |

Ledamot:
Anne Thilander Klang | 031-128791 |

Styrelsens representant:
Gustaf Magnusson | 0302-12409 |

Spelkommitténs representant:
Bengt Axgren | 0706 -729992 |

Info från styrelsen

19 feb 2018
Mötet bestod främst av förberedande inför årsmötet. Projektet med Järnbanan diskuterades vidare samt även Svenska Golfförbundets 50/50-projekt som vi deltar i. Projekt 4000 har nu kommit igång med första tillfället och det var fulltecknat. Nästa styrelsemöte är den 19 mars.

22 januari 2018
Vi hade Valberedningen på besök och de informerade bla om att alla i styrelsen ställer upp för omval. Vi diskuterade projektet med Footgolf/Golfäventyret och fastslog datum för årets årsmöte till den 6 mars. Nästa styrelsemöte är den 19 februari.

6 dec 2017
Vi hade ett kortare möte där huvudpunkterna före intagande av julbord var Ansökan Allmänna Arvsfonden där vi precis beviljats bidrag på 3,1 miljoner för Footgolfbana och Golfäventyret! Nästa styrelsemöte är den 22 dec.

23 nov 2017
Vi diskuterade hemsidan, Vision 50/50, ev namnbyte från kommittéer till sektioner, Öijared 60 år 2018, Bli bättre på golf - ett nytt projekt i klubben för de som har över hcp 36. Nästa styrelsemöte är den 8 dec.