Styrelsen presenterar sig

Ordförande:
Björn Kjellén | 0702-421414 | Skicka E-post

Vice ordförande och sekreterare:
Charlotte Dellblad | 031-442265 | Skicka E-post

Kassör:
Amanda Teodorsson | 0737- 483034 | Skicka E-post

Ordf spelkommittén:
Adam Kruse | 0708-330385 | Skicka E-post

Ledamot, ansvar banfrågor:
Claes Filipsson | 0302-36276 | Skicka E-post

Ledamot:
Anki Govenius | 0703-458550 | Skicka E-post

Ledamot:
Hannu Järvenpää | 0706-552354 | Skicka E-post

Suppleant:
Christer Andrén | 0730-825328 | Skicka E-postAdjungerade:

Klubbchef
:
Lars Brydolf | 0302-37316 | Skicka E-post

Pro:
Lars Evertsson | 0302-37320 | Skicka E-post


Valberedningen

Ordförande:
Mikael Wallgren | 0302-10162 |

Ledamot:

Harriet Sundberg | 0703-298202 |

Ledamot:
Anne Thilander Klang | 031-128791 |

Styrelsens representant:
Gustaf Magnusson | 0302-12409 |

Spelkommitténs representant:
Bengt Axgren | 0706 -729992 |

Info från styrelsen

13 nov 2018
Vi diskuterade vidare om klubbens uppbyggnad med sektioner. De nya reglerna för golf som kommer till 2019 pratade vi också om.
Vi gick vidare i  detaljerna i arbetet med att anlita en halvtidsanställd medlemskommunikatör. 

29 aug 2018
Vi diskuterade bla ny organisation inom klubben med sektioner istället för kommittéer. Slutinspektion av den nya Multigolfbanan sker inom kort tillsammans med entreprenör och arkitekten Pierre Fulke.

19 juni 2018
Öijared GK är nu vaccinerad mot doping enligt SGF och RF policy mot doping. Uppdatering av projektet med Järnbanan som rullar på enligt plan. Sådd är planerat till början av juli. Vi tog även foton till hemsidan på styrelseledamötena. 

24 april 2018
Mötet handlade till stor del om diskussioner om rekrytering av medlemmar. En uppdatering av läget ang projektet med Järnbanan kommunicerades. Vi diskuterade även 60-årsjubiléet där planeringen går vidare. 

19 mars 2018
Vi diskuterade målsättningar för 2018 samt 60-årsjubiléet, projektet med Järnbanan, Vision 50/50 mm. Nästa möte 24 april.

19 feb 2018
Mötet bestod främst av förberedande inför årsmötet. Projektet med Järnbanan diskuterades vidare samt även Svenska Golfförbundets 50/50-projekt som vi deltar i. Projekt 4000 har nu kommit igång med första tillfället och det var fulltecknat. Nästa styrelsemöte är den 19 mars.

22 januari 2018
Vi hade Valberedningen på besök och de informerade bla om att alla i styrelsen ställer upp för omval. Vi diskuterade projektet med Footgolf/Golfäventyret och fastslog datum för årets årsmöte till den 6 mars. Nästa styrelsemöte är den 19 februari.

6 dec 2017
Vi hade ett kortare möte där huvudpunkterna före intagande av julbord var Ansökan Allmänna Arvsfonden där vi precis beviljats bidrag på 3,1 miljoner för Footgolfbana och Golfäventyret! Nästa styrelsemöte är den 22 dec.

23 nov 2017
Vi diskuterade hemsidan, Vision 50/50, ev namnbyte från kommittéer till sektioner, Öijared 60 år 2018, Bli bättre på golf - ett nytt projekt i klubben för de som har över hcp 36. Nästa styrelsemöte är den 8 dec.