Styrelsen presenterar sig

Ordförande:
Björn Kjellén | 0702-421414 | Skicka E-post

Vice ordförande och sekreterare:
Charlotte Dellblad | 031-442265 | Skicka E-post

Kassör:
Amanda Teodorsson | 0737- 483034 | Skicka E-post

Ordf spelkommittén:
Adam Kruse | 0708-330385 | Skicka E-post

Ledamot, ansvar banfrågor:
Claes Filipsson | 0302-36276 | Skicka E-post

Ledamot:
Anki Govenius | 0703-458550 | Skicka E-post

Ledamot:
Hannu Järvenpää | 0706-552354 | Skicka E-post

Suppleant:
Christer Andrén | 0730-825328 | Skicka E-postAdjungerade:

Klubbchef
:
Lars Brydolf | 0302-37316 | Skicka E-post

Pro:
Lars Evertsson | 0302-37320 | Skicka E-post


Valberedningen

Ordförande:
Mikael Wallgren | 0302-10162 |

Ledamot:

Harriet Sundberg | 0703-298202 |

Ledamot:
Anne Thilander Klang | 031-128791 |

Styrelsens representant:
Gustaf Magnusson | 0302-12409 |

Spelkommitténs representant:
Bengt Axgren | 0706 -729992 |

Info från styrelsen

5 sept 2016
Arbetsgrupperna presenterade sitt arbete hittills och lade fram förslag på handlingsplaner framåt.
Nästa styrelsemöte 3 oktober.

13 juni 2016
Vi delade upp styrelsen i olika arbetsgrupper med fokus på tjejer, behålla medlemmar, rekrytera medlemmar och kommunikation. Ett möte med alla kommittéordföranden planerades in till den 25 oktober.

2 maj 2016
Konstituerande av ny styrelse inledde. Vi diskuterade kommunikation och medlemsvård som två viktiga områden för den nya styrelsen att ta tag i. Vi startar med arbetsmöte den 8 maj. Nästa möte är planerat till 13 juni.

21 mars 2016
En stor del av mötet handlade om förberedelser inför det ordinarie årsmötet den 9 april.
Nästa möte är planerat till 2 maj.

29 feb 2016
Vi hade valberedningen på besök inför vårmötet för att ta del av deras förslag till ny styrelsesammansättning.
Vi diskuterade även styrelsens uppgift framåt och olika fokusområden. Nästa möte är planerat till 21 mars.

3 nov 2015
Vi diskuterade en ökad satsning på klubbens junior- och elitverksamhet.
Budget för 2016 börjar formas med inriktning på detta. Nästa möte är planerat till 22 sept.

18 aug 2015
Vi diskuterade omhändertagandet av nya och befintliga medlemmar. Ev åtgärder för att förbättra detta diskuterades inför kommande budgetarbete.

16 juni 2015
Vi diskuterade möjligheten att söka medel från allmänna arvsfonden.
38 juniorer med på sommarlägret varav drygt 50% var flickor.

26 maj 2015
Vi inledde med konstituering av styrelsen. Vi har även bildat en kommunikationskommitté för att se över klubbens kommunikation i framtiden.

13 april 2015
Vi kommer tillsammans med Öijared Resort att göra ett upprop för att bemanna våra banor med starters under helgerna i maj och juni.

Vi diskuterade även SGFs uppmaning att upplysa kommunen om golfnyttan i samhället och planerar att arbeta vidare med detta vid nästa möte.

16 mars 2015
Det sista förberedelserna inför årsmötet gjordes.
Vi diskuterade också problemet med att folk som bokar upp tider och sedan inte dyker upp.

23 feb 2015
Vi förberedde oss för kommande vårmöte den 23 mars.
En stor del av övrig tid ägnades åt att prata om en del av de ämnen som var uppe på SGF:s Verksamhetsseminarie.

Revisor Lars-Peter Forsberg och Styrelsens representant i Valberedningen Gustaf Magnusson närvarade.

28 jan 2015

Unified presenterade nytt upplägg för junior- och elitverksamheten med inriktning på att öka antalet juniorer i träning från 120 st till 200 st till år 2020. Vi diskuterade även "Golfnyttan i samhället" och möjligheterna att påverka kommunens politiker att se golfens alla fördelar och på så sätt få stöd för vissa rekryteringsaktiviteter.

29 sept 2014

Vi planerar tillsammans med shopen året-runt-träning och mer info kommer om det. Ett större grepp och en handlingsplan när det gäller junior och elitverksamhet håller på och ta form inom profunktionen. En avslutande tävling för året planeras till den 8 november, avslutas med mat och information från styrelsen.

6 juli 2014

Vi har diskuterat värdet av att Öijared uppfattas som "ett" både Resort, Golfklubb, Restaurangen och Golfshopen. Även framtida samarbete med golfshopen diskuterades.

Årets Styrelsemästerskap har genomförts och vanns av Anki Govenius. Avtackning av Per Salomonsson genomfördes i samband med det.

17 juni 2014

Vi har på dagens möte arbetat främst med att ta fram nytt förslag till samarbetsavtal med Unified Golf.

Vi har också tittat på en annat sätt att kanalisera synpunkter gällande banutveckling. Detta görs via spelkommittén istället för via den tidigare banutvecklingskommittén.

Nästa möte 6 juli.

13 maj 2014

Styrelsen har haft ett konstituerande möte och rollerna är nu fördelade och uppdaterade på hemsidan.

25 mars 2014

Sökes: Informations- och kommunikationsansvariga

Styrelsen söker en (1) alternativt två (2) personer för ideellt arbete med ansvar för information och kommunikation för golfklubbens del av hemsidan. Syftet är att agera som en central kontaktperson dit kommittéer och övriga ansvariga kan skicka nyheter och andra intressanta händelser för att på så sätt skapa en mer levande hemsida samt nyhetsflöde.

Ansvar:

- Att administrera och hantera nyheter på hemsidan för golfklubbens räkning.

- Agera som central kontaktperson för kommittéer, övriga ansvariga och deras nyheter.

Kvalifikationer:

- Har ett engagemang för klubben och vill hjälpa klubben att utvecklas.

- Kunskap i att redigera bilder och text samt infogande av dessa på hemsida.

Maila ditt intresse till info@oigk.se.

12 mars 2014

Uppdatering av klubbens sidor på hemsidan har gjorts och kommittéer har ersatts med andra namn för att bli lättare att orientera sig.

Nya markeringar för 100, 150 och 200 metersavstånd kommer att provas på Nya banan under 2014.

3 feb 2014

Styrelsen pratade främst om hur vi kan öka intresset för golfen hos juniorer.

En styrelsemedlem kommer med till nästa JK-möte för att höra hur den nykomponerade kommittén jobbar och tänker.

Ordinarie vårmöte inplanerades till söndagen den 6 april kl 15.00.

Nästa styrelsemöte är planerat till 12 mars 2014.

Styrelsen planerade främst inför höstmötet. Kandidater för stipendier togs fram.

Julbordsgolf preliminärplanerades till lördagen den 14 december. (29 okt)

Styrelsen beslutade en ökad satsning på juniorer. Klubben söker också ny JK-ordförande. (7 okt)

Styrelsen beslutade att till höstmötet föreslå en övergång till endast ett beslutande möte per år och då förlagt till våren. Det höstmötena skulle då i framtiden ersättas av en festlig aktivitet och lite information. (10 sept)

Vi har i år hittills fått 500 nya medlemmar och totalt ökat medlemsantalet med 400 personer.

Detta är naturligtvis mycket glädjande och vi är nu drygt 4000 medlemmar. (6 aug)

Vid mötet 15 januari beslutade styrelsen bla att alla styrelsedeltagare kommer att deltaga i Olympiagolfen 2013. (15 jan)