Vision 50/50

VISION 50/50

Golf är en idrott för som passar unga som gamla, män som kvinnor, motionärer som proffs. Alla kan spela tillsammans, oavsett förutsättningar. Ändå lyckas inte golfen attrahera kvinnor i samma utsträckning som män. Precis som många andra idrotter är golf utvecklad av män och för män. Det har satt normer för spelet och vem som känner sig självklar som golfare.

För att behålla både medlemmar och attrahera nya målgrupper måste vi utmana oss själva och utvecklas i takt med samtiden. Detta är en av Golfsveriges viktigaste framtidsfrågor.

Företagsgolf

ÖIGKs målsättning

Öijared GK:s mål är att vara en innovativ klubb för att enligt vår vision och värdegrund utvecklas i rätt riktning. Detta är viktigt för klubbens framtid och välmående, och det innebär att vi ska välkomna alla, gamla som unga, män som kvinnor samt att vi delar Svenska Golfförbundets Vision 50/50.

Klubben har idag samma andel kvinnor i klubben som i hela Sverige d v s ca 25%. Av den anledningen är en del av vårt visionsarbete att attrahera fler kvinnor till att börja spela golf och att stanna kvar. Vår vision är att nå 50/50.

ÅTGÄRDAT ENLIGT HANDLINGSPLAN

 

 

 1. Införa tävlingar för män och kvinnor.
  • Onsdagsgolf för Herrar, Torsdagsgolf för Damer.
 1. Orange tee på Park och Nya banan.
 2. Låta dam och junior börja spela på en kortare bana.
  • Måste vara slopat, orange tee som kortast, anpassning till SGF:s regler.
 1. Tilltalande fadderverksamhet för damer/flickor som främjar gemenskap.
 2. Understödja sällskapspel för damer som inte vill tävla. Ref. till FB Öijared damer.
 3. Jämn könsfördelning av coacher och tränare för elit och junior.
 4. Gemensam träff på måndagar för Damer 70 och 75 år med bokade tider.
 5. Mer plana teer både herr och dam.
 6. Lättare rätter i restaurangen.
 7. Mer belysning från klubbhuset till stora och lilla parkeringen.
 8. Tee skylt över hålet vid dam tee på Nya, Park och Gamla banan.
 9. Toaletter, förbättringar gjorda men kan bli bättre.
 10. Fler bänkar är utställda men fler behövs.
 11. Unified Golf anordnar separata träningar för damer (ibland med yoga).