Medlem

Här finner du information från oss i form av nyhetsbrev, erbjudanden och särskilda golfevents för dig som är medlem. Stadgar och en sammanfattning från styrelsens möten kan du ta del av här.

Nyheter om vad som är på gång i klubben och på resorten

För att vi ska kunna nå ut och förmedla vad som händer och är på gång använder vi oss av regelbundna nyhetsbrev till dig som är medlem. Ta gärna del av dem för att få aktuell information. De sänds till dig på den adress du finns registrerad på i GIT, torsdag i jämn vecka. De senaste breven finns även alltid här till ditt förfogande att läsa. Följ oss gärna via social media för erbjudanden och ytterligare information.

Nyhetsbrev vecka 6
Nyhetsbrev vecka 8
Nyhetsbrev vecka 10

Städdag

Nu är det dags för årets städdag. Välkommen att göra våra banor fina tillsammans med oss. Vi ses 6 april. Anmälan sker här.

Förmåner för dig som är medlem

 För information om dina förmåner läs mer under respektive medlemskap.

Styrelsens protokoll

Här kan du ta del av en kort sammanfattning från klubbens styrelsemöten. För fullständiga protokoll kontakta klubbchef Lars Brydolf.

13 november 2018

Vi diskuterade vidare om klubbens uppbyggnad med sektioner. De nya reglerna för golf som kommer till 2019 pratade vi också om.
Vi gick vidare i  detaljerna i arbetet med att anlita en halvtidsanställd medlemskommunikatör.

29 augusti 2018

Vi diskuterade bla ny organisation inom klubben med sektioner istället för kommittéer. Slutinspektion av den nya Multigolfbanan sker inom kort tillsammans med entreprenör och arkitekten Pierre Fulke.

19 juni 2018

Öijared GK är nu vaccinerad mot doping enligt SGF och RF policy mot doping. Uppdatering av projektet med Järnbanan som rullar på enligt plan. Sådd är planerat till början av juli. Vi tog även foton till hemsidan på styrelseledamöterna.

24 april 2018

Mötet handlade till stor del om diskussioner om rekrytering av medlemmar. En uppdatering av läget ang projektet med Järnbanan kommunicerades. Vi diskuterade även 60-årsjubiléet där planeringen går vidare.

19 mars 2018

Vi diskuterade målsättningar för 2018 samt 60-årsjubiléet, projektet med Järnbanan, Vision 50/50 mm. Nästa möte 24 april.

19 februari 2018

Mötet bestod främst av förberedande inför årsmötet. Projektet med Järnbanan diskuterades vidare samt även Svenska Golfförbundets 50/50-projekt som vi deltar i. Projekt 4000 har nu kommit igång med första tillfället och det var fulltecknat. Nästa styrelsemöte är den 19 mars.

22 januari 2018

Vi hade Valberedningen på besök och de informerade bla om att alla i styrelsen ställer upp för omval. Vi diskuterade projektet med Footgolf/Golfäventyret och fastslog datum för årets årsmöte till den 6 mars. Nästa styrelsemöte är den 19 februari.

Stadgar

 

Här finner du klubbens stadgar.