Medlemsinformation

Här finner du information från oss i form av nyhetsbrev, erbjudanden och särskilda golfevents för dig som är medlem. Stadgar och en sammanfattning från styrelsens möten kan du ta del av här.

Nyheter om vad som är på gång i klubben och på Öijared Resort

För att vi ska kunna nå ut och förmedla vad som händer och är på gång använder vi oss av regelbundna nyhetsbrev till dig som är medlem. Ta gärna del av dem för att få aktuell information. De sänds till dig på den adress du finns registrerad på i GIT, torsdag i jämn vecka. De senaste breven finns även alltid här till ditt förfogande att läsa. Följ oss gärna via social media för erbjudanden och ytterligare information.    

Nyhetsbrev vecka 18

Nyhetsbrev vecka 16

Nyhetsbrev vecka 14

Sponsrade medlemsaktiviter 2022

För att stimulera dig som medlem till mer träning och roligare golf gör Öijared Resort tillsammans med Öijared Golfklubb i år en satsning med olika aktiviteter. I stort sett varje månad kommer vi erbjuda något extra för dig som är medlem. Oftast riktat till alla medlemmar men ibland riktat till en viss del av medlemmar.

Allt kommer erbjudas till låg avgift eller helt utan avgift. Vi har redan smugit igång med subventionerad träning i Golfstudion på lördagar i januari och fortsätter under februari på liknande sätt. Vi återkommer med mer exakta datum löpande, håll utkik i kommande nyhetsbrev och här på vår hemsida.

Januari
Träning lördagar i Studion, Trackman kl. 10.00-14.00, boka din tid i Sweetspot
Februari
Träning lördagar i Studion, Trackman kl. 09.00-15.00, boka din tid i Sweetspot
Mars
Regelvandring inklusive fika
April
Närspel med eliten
Maj
Utflykt till Sjögärde GK och föreläsning med produktprovning av Maria Åkerberg. Denna aktivitet är för alla våra kvinnor i klubben. 
Juni
Aktivitet 1 Uppvisning rangen. Denna aktivitet är för alla våra juniorer i klubben.
Aktivitet 2 Öppet forum. Vi spelar 9 hål och äter frukost tillsammans. Information och frågestund med VD Sandra Taranger Eberstein och klubbchef Lars Brydolf. 
18 augusti
Sandra Carlborg besöker oss – Tema Longdriving
17 september
Öijaredsdagen
Oktober
Oktoberfest i vår restaurang
November
Föreläsning- Hur förbereder jag mig inför nästa säsong?

Ideellt arbete

Öijared Golfklubb är en idrottsförening där det finns fina möjligheter att engagera sig ideellt. Klubben har flera olika sektioner, Junior- och elit, Dam-, Oldtimers-, Klubb-, Tävling-, Footgolf-, Regel och hcp- som arrangerar tävlingar, utflykter till andra banor och andra träffar m.m.

Vi behöver kontinuerligt fylla på med tävlingsledare, tävlingsfunktionärer, faddrar, domare m.m. Du kan läsa mer om de olika sektionerna och deras verksamhet under Organisation.

Som ideellt arbetande i klubben får du förutom möjligheten att träffa många andra trevliga människor även möjlighet att vara med på Tackgolfen som arrangeras i slutet av varje säsong.

Som verksam i fadderverksamheten och tävlingssektionen erhåller du dessutom en greenfeebiljett för var 10:e arbetad timme så att du kan bjuda någon bekant till Öijared för att spela.

Är du ordförande i någon sektion har du fri spelavgift i din årsavgift och erhåller dessutom GGF´s fritt spelkort som berättigar dig till fritt spel 2 ggr per år i de flesta klubbarna i distriktet.

Välkommen att kontakta någon i den sektion som intresserar dig mest i vår gemensamma golfklubb.

Filmer om golfvett 2021

Under våren har ett flertal filmer producerats om golfvett och hur du kan hjälpa oss att bidra till ett bättre och trevligare Öijared. Du kan ta del av nedan samt fler under fliken boka starttid och på youtube

Förmåner för dig som är medlem

För information om dina förmåner läs mer under respektive medlemskap 

VIP-kort

VIP-kortet är en förmån som erbjuds till dig med ett fullvärdigt medlemskap på Öijared Resort, ett medlemskap som inkluderar tillträde till alla våra golfbanor.  Så här får du tillgång till ditt kort:

  • Hämta ditt VIP-kort i vår reception. Där skriver du även under ett samtycke enligt GDPR att du förstått villkoren för kortet.
  • Registrera och ladda därefter kortet med pengar i vår restaurang.
  • När du sedan handlar i restaurangen betalar du med VIP-kortet. Kortet laddas efterhand som du förbrukar pengarna.

VILLKOR FÖR VIP-KORT

  • VIP-kortet är en förmån som erbjuds till dig med ett fullvärdigt medlemskap på Öijared Resort, ett medlemskap som inkluderar tillträde till alla våra golfbanor.
  • Kortet fungerar som ett kombinerat betalmedel och rabattkort och laddas med rekommenderat minst 500 kr per tillfälle.
  • Rabatterna erbjuds på ordinarie priser, ej på specialerbjudanden/redan rabatterade priser som t.ex. kaffe och bulle, afterwork, morsdagspaket o.dyl.
  • VIP-kortet är personligt och rabatten gäller enbart dig som kortet är knutet till.
  • Pengar som finns kvar på kortet kan nyttjas nästkommande år om medlemskapet förnyas.
  • Vid förlust av kort debiteras 50 kr för uthämtning av nytt.

Kontantfritt

Vi är kontantfria i vår reception och restaurang. Kort eller swish gäller som betalning. I golfshop och kiosker går det bra att fortsättningsvis även betala med kontanter.

Styrelsens kommunikation

Här kan du ta del av en kort sammanfattning från klubbens styrelsemöten. För fullständiga protokoll kontakta klubbchef Lars Brydolf.

20 apr 2022
Vi konstituerade den nya styrelsen och bekantade oss med de nya styrelsemedlemmarna. Vi pratade även en del om Paragolfeventet och den lyckosamma lösningen med ekonomin runt maskinen. Medlemsläget är i paritet med 2021 än så länge. 

17 jan 2022
Prel. resultat för 2021 presenterades och det ser fint ut med ett ekonomiskt överskott. Vi har gjort klart med en Paragolfer (en typ av stol som möjliggör spel från stående position även för den som är rullstolsburen) som kommer att finnas på Öijared from april. Vi beslutade datum för vårens årsmöte till den 5 april kl 18.30.

17 nov 2021
Valberedningens ordförande besökte styrelsemötet och har börjat jobba på att finna ett par nya styrelsemedlemmar inför vårmötet. Vi pratade även om hur vi ska lösa organisationen i damkommittén.

21 sept 2021
Vi pratade en hel del om medlemskapen inför 2022 och fortsatta diskussioner med Öijared Resort väntar. Även de visioner som kommit in från de olika sektionerna behandlades och diskuterades. Ca 4200 medlemmar.

16 juni 2021
Röda tråden projektet inom Junior och elitverksamheten genomlystes lite extra.
Start för visionsarbetet planerades in. Vi tittade på de golfvettsfilmer som spelats in under våren.

 

Stadgar

Här finner du klubbens stadgar.