Klubbsektion

Klubbsektionen är en ny sektion i klubben från 2019. Här hittar du aktiviteter som är till för att främja spelet, klubbkänslan och alla medlemmars trivsel i klubben.

Klubbsektionen är en ny sektion i klubben från 2019. Här hittar du aktiviteter som är till för att främja spelet, klubbkänslan och alla medlemmars trivsel i klubben.

Starters och Golfvärdar

Öijared Golfklubb vill främja bra speltempo och trevlig atmosfär vid spel på våra golfbanor.
Vi söker DIG, och flera medlemmar, som vill vara med och hjälpa till att göra det möjligt.

Läs mer här!

Tillsammans kan vi göra stor skillnad!

För frågor, eller anmälan att du vill vara Starter/Golfvärd 2019, kontakta klubbchef Lars Brydolf, på telefon 0302 – 373 16.

Fadderverksamhet

Fadderverksamheten är till för de Öijaredsmedlemmar som är Startmedlemmar eller fullvärdiga medlemmar som ännu inte nått hcp 36. Alla som är med kan ha påbörjat eller gått färdigt sin nybörjarkurs eller kanske varit medlemmar i flera år men inte kommit ner till hcp 36. Den är ideellt ledd.
Fadderverksamheten är förlagd till tisdagar med samling 17.30 och starttider mellan 17.45 – 19.00 OCH söndagar med samling 15.30 och starttider från kl 16.00-17.00. (Nytt from juni 2019) Du har möjlighet att välja antingen tisdag- eller söndagkväll i samma vecka.

Vi spelar 9 hål varje tisdag & nu även söndagar från 16 april till 22 september kl. 17.45 -19.00, totalt 23 veckor. Vi strävar efter att förlägga spelet främst till Nya banan och Parkbanan men även Gamla banan några gånger.

 

Bokning av spel med fadderverksamheten:
Du anmäler ditt intresse för deltagande genom att meddela receptionen på golf@oijared.se . Därefter kommer du få kallelse inför varje tisdag resp söndag via Bokat, där du fyller i om du vill vara med. Du som går nybörjarkurs kommer att få kallelserna per automatik. Anmälningstiden går ut på måndagar kl. 12.00 resp fredag kl 12.00 inför aktuell tisdag respektive söndag.

Vill du bli fadder?

Den huvudsakliga uppgiften som fadder är att se till att alla i bollen trivs och tillsammans skapar en trivsam stämning. För att utöka till möjligheten för även söndagar, behöver vi fler faddrar. Är du en av dem? Kontakt Janne Olsson på 0736-88 34 44 om du vill börja som fadder på tisdagar och Ragnar Fallström på 0702-60 24 93 om du vill vara fadder på söndagar.