Regelsektion

Mål för Regelsektionen:

Att våra banor är tydligt och bra uppmärkta. Att inför varje säsong se över lokala regler. Att kontinuerligt erbjuda utbildning för klubbens medlemmar när det gäller regler och golfvett.
Att alla medlemmar har rätt handicap, genom årlig revidering under vinterhalvåret.

Regler för golfspel 

Grunden för Regler för Golfspel revideras med jämna mellanrum. Ny, mycket omfattande, revision gäller från 2019.

De nya reglerna innehåller nya termer och definitioner om vad de olika områdena på banan kallas och också flera nya sätt som spelet ska spelas på. Reglerna har också fått en ny struktur. Det finns nu 24 regler mot tidigare 34.

De nya reglerna beskrivs i följande handlingar:

1. Regler för Golfspel. Spelarens utgåva.

På svenska i A6-format. Kan köpas vid tävlingsexpeditonen. 40 kr

2. Regler för Golfspel.

På svenska i A5-format. Den är något utförligare än spelarutgåvan. Kan köpas vid tävlingsexpeditionen. 70 kr

3. Official Guide to the Rules of Golf.

På engelska. Fördjupade kommentarer till reglerna.
Instruktioner för tävlingar (Committee Procedures).
Exempel på formulering av Lokala Regler.

4. App från R&A (Svart ikon)
Svenska kan väljas som språk.
Innehåller allt från böckerna ovan.
Kan laddas ner GRATIS.

5. R&A:s hemsida innehåller samma som punkt 4 ovan. Se också länken nedan. 

Markering av våra banor

Markeringen av våra banor sker innan banorna öppnas på våren. Vid behov kan det bli aktuellt att ändra på vissa markeringar även under en spelsäsong. Därför kan det ibland bli så att banguiden inte stämmer med den faktiska banmarkeringen. Banguiden kommer i så fall att uppdateras till kommande säsong. Banguider finns för nedladdning under respektive bana.

Lokala regler

Det finns lokala regler som gäller hela säsongen och tillfälliga som bara gäller tidvis.

Öijareds lokala regler skall beskriva vad som är speciellt för våra banor. Våra lokala regler revideras inför varje säsong och ska godkännas av GGF. De får inte strida mot Regler för Golfspel. De finns publicerade på hemsidan under ”Golfbanor”.

Öijareds tillfälliga lokala regler bestäms inte av domarkommittén utan av den spelansvarige på klubben. Den spelansvarige har även rätt att stänga av hela banan för spel ifall han/hon inte kan skydda banan tillräckligt med hjälp av en tillfällig lokal regel och MUA-markeringar. Dessa regler finns anslagna på anslagstavlan inne i klubbhuset och vid första tee. Även tävlingsledningen för en officiell klubbtävling har rätt att utfärda tillfälliga lokala regler t.ex. lägesförbättring och MUA-markeringar, vilket de i så fall måste informera alla spelarna om.

Regelvandring

Under året planerar vi ett antal regelvandringar utomhus där vi går igenom olika spelsituationer med tillhörande tillämpningar av reglerna.  Dessa vandringar kommer att annonseras i tävlingskalendern på golf.se på samma sätt som Öijareds tävlingar. Anmälan sker då som på tävlingar.

Om någon grupp önskar en regelvandring eller en regellektion, kontakta Regelsektionen.

Regelboken 

Läs regelboken här.

Handicaprevision

Den årliga handicaprevision kommer att förändras. Detta innebär att vår hcp för 2020 baseras på 20 ronder från 2019. Har vi inte 20 ronder detta år, kommer även ronder från 2018 och 2017 att användas i kronologisk ordning. Skulle inte heller dessa år räcka till för att nå upp till 20 ronder, så finns fastslaget hur det nya handicapet skall räknas ut. Info om detta finns på ”Min Golf” under ”Regler och handicap”. Där finns möjligheter att att få en god överblick över det nya hcp-systemet och dess funktion.
I år, 2020, sker ingen revision. Vid långt speluppehåll, ändrade kroppsliga eller medicinska förhållanden och liknande skäl, kan dock revision göras. Den sker alltid på den enskilda medlemmens begäran.

Registrera alltid dina ronder, det ger dig rätt hcp.
Ronder som spelas som poängbogey, slagggolf och slagspel är hcp-grundande. Föranmälan behövs ej. Registrera dina ronder med slag eller poäng. Registrera helst din rond samma dag den spelas. Den påverkar då PCC (Playing Conditions Calculation) som ersätter CBA. PCC ger vid ogynnsamma spelförhållanden en reducering med 1-2 slag (ökning med 1-2 poäng) per 18 spelade hål. Eller vid mycket lättspelad bana, justeras din score med tillägg av 1 slag (avdrag med 1 poäng) per 18 hål.

Handicapgrundande rundor

Allt spel som omfattar minst 9 spelade hål är hcp-grundande. Detta gäller alla spelare, oavsett hcp. Rond kan ju t.ex. avbrytas pga sjukdom, dåligt väder (åska) eller mörker. Spelar du 9 hål, läggs 17 poäng till ditt uppnådda resultat, (eller antal nettoslag + 1 slag). Vid spel som omfattar 10 – 13 hål förfares på samma sätt, dvs 1 poäng dras från ditt idealresultat på resterande hål eller 1 slag läggs till för spelet på resterande hålen. Spelar du 15 hål eller fler så läggs nettopar eller 2 poäng/hål till resultatet.
Tidigare uppdelning i hcp-grupper är borttaget. 

Vid eventuella frågor, kontakta Börje Filipsson.

Min Höjd: auto
Min Höjd: auto
Maximal bredd: 80%
Maximal bredd: 80%

150px

150px

Handicap

Svenska golfförbundet kräver att alla klubbar har en kommitté som granskar och justerar alla medlemmars handicap, annars kan klubbens samtliga medlemmar bli avvisade från tävlingar på andra banor. Granskningen kommer att utföras vintertid och baseras på uppgifter i GIT. 

Stora förändringar i golfens hcp-system år 2020

Från den 1 mars 2020 kommer våra handicap att beräknas utifrån poängresultatet av de åtta bästa ronderna av de tjugo senast spelade. Detta medför för de flesta ett något högre hcp än i dag. Det har därför inte heller skett någon revision av hcp i samband med årsskiftet vilket tidigare var brukligt.

Detta innebär att våra hcp, vid ingången av 2020, baseras på resultat från år 2019. Har vi inte 20 ronder detta år kommer även resultat från 2018 att användas. För att få ett så rättvisande hcp som möjligt, är det mycket viktigt att vi registrerar alla ronder som vi spelar. Då kommer våra förutsättningar i tävlingar och annat att våra så rättvisande och rättvisa som möjligt. Läs mer här

Om du har frågor eller vill komma med förslag, kontakta info@oijared.se

Kontakt

Regelansvarig
Hans Olof Johansson 0730-775238 

Klubbens distriktsdomare
Hans Olof Johansson

Anne Thilander Klang

Pär Ohlin

Hcp-ansvarig
Börje Filipsson 0302-30074