Styrelse

Ledningen av golfklubben sker av styrelsen som träffas ca 10 tillfällen per år. Styrelsen är övergripande ansvarig för klubbens verksamhet.

Styrelsen

 

Ordförande
Björn Kjellén 0702-421414

Vice ordförande och sekreterare
Claes Filipsson 0709-177135

Kassör
Amanda Teodorsson 0737- 483034

Ordf sektionsrådet
Adam Kruse 0708-330385

Ledamot
Britt-Inger Fagefors 0708-206062

Ledamot
Marianne Rehn 0738-682538

Ledamot
Hannu Järvenpää 0706-552354

Suppleant:
Annika Olsson 0739-814143

Adjungerade
Klubbchef

Lars Brydolf 0302-37316

Pro
Pia Evertsson 0302-37320 

 

Valberedningen

Ordförande
Mikael Wallgren 0705-254203

Ledamot
Harriet Sundberg 0703-298202 

Ledamot
Anne Thilander Klang 031-128791 

Styrelsens representant
Gustaf Magnusson 0302-12409 

Sektionsrådets representant
Bengt Axgren 0706 -729992