Styrelse

Öijared GK leds av styrelsen som har övergripande ansvar för klubbens verksamhet.
Styrelsen träffas ca 10 tillfällen per år. 

Vice ordförande och sekreterare

Claes Filipsson 0709-177135

Ordförande sektionsrådet

Adam Kruse 0708-330385

Ledamot

Britt-Inger Fagefors 0708-206062

Valberedningen

Ordförande
Mikael Wallgren 0705-254203

Ledamot
Harriet Sundberg 0703-298202 

Ledamot
Anne Thilander Klang 031-128791 

Styrelsens representant
Gustaf Magnusson 0302-12409 

Sektionsrådets representant
Bengt Axgren 0706 -729992