ÖIJARED

OM ÖIJARED

OM ÖIJARED

På en halvö mellan sjöarna Mjörn och Sävelången, i natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar samt ett stort och varierat växt- och djurliv, ­ligger ­Öijared. Öijared Säteri har sedan 1000-talet gått i arv, från generation till ­generation, från familj till familj. Och präglats av såväl godsherrar som torpare. Området är delvis klassat som riksintresse för sina rika natur- och kulturvärden.
På våra 1750 hektar mark med omgivande sjöar drivs idag ett öppet och långsiktigt hållbart mångbruk.
Vår vision är att Öijared, genom att göras mer tillgängligt, skall vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ­innovation.

En historisk plats

Säteri med anor från 1500-talet. Hällkistor, fornåkrar och domarringar. Fägator och små torp från 1700-talet.

LÄS MER

Arkitektur

1988 belönades Öijareds klubbhus & Gert Wingårdh med Sveriges finaste arkitekturpris, Kasper Salinpriset.

LÄS MER

Familjen Brandström

Öijareds vision är att vara en mötesplats med utrymme för såväl eftertanke som upplevelser, utveckling och ­innovation.

LÄS MER

Aktiviteter

Aktiviteter och upplevelser hos oss på Öijared som förgyller din tillvaro.

LÄS MER

Fälten

Betade hagar och ängar där vi tar vall, öppna golfbanor och marker avsatta för viltåkrar håller liv i en rik flora.

LÄS MER

Djurlivet

Fiskerika vatten. Älg, rådjur och hare. En spelande tjädertupp. Dovhjortar, vildsvin och ett omväxlande fågelliv.

LÄS MER

Sjöarna

En plats präglad av närheten till vatten. Sävelången, fiskrika Mjörn och stilla Igelsjön. Renande våtmarker.

LÄS MER

Skogarna

Natursköna omgivningar med storskog och vitsippsbackar samt ett stort och varierat växt- och djurliv.

LÄS MER

Garveriet

Inspirerande mötesplats där kunskap och nyfikenhet kring innovativ hållbarhet och lokal, småskalig matproduktion får växa.

LÄS MER

Strax utanför Göteborg

Besök vår bygd runt Öijared. Det finns mycket att upptäcka runt oss och i närheten av Göteborg.

LÄS MER